diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

Contido:

As vistas con pestanas créanse utilizando a vista de contedor TabView e consisten nunha gama de vistas secundarias que representan as pantallas a través das cales o usuario navegará.

TabView presenta unha barra de pestanas na parte inferior do deseño que contén os elementos para navegar entre as vistas secundarias.

.tabItem #

 • Un elemento de pestana (.tabItem) aplícase a cada vista de contido utilizando un modificador
 • Pódese personalizar para conter vistas de texto e imaxe (outros tipos de vista non son compatibles).

A pestana seleccionada actualmente tamén se pode controlar mediante programación engadindo etiquetas aos elementos da pestana.

A seguinte imaxen mostra un exemplo de deseño de TabView:

Exemplo #

import SwiftUI

struct ContentView: View {
  var body: some View {
    TabView {
      Text("Contido Pantalla 1")
        .tabItem {
          Image(systemName: "1.circle")
          Text("Pantalla 1")
        }
      Text("Contido Pantalla 2")
        .tabItem {
          Image(systemName: "2.circle")
          Text("Pantalla 2")
        }
      Text("Contido Pantalla 3")
        .tabItem {
          Image(systemName: "3.circle")
          Text("Pantalla 3")
        }
    }
    .font(.largeTitle)
  }
}

Share Your Valuable Opinions