diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

Antes de comezar

Antes de continuar, é conveniente ter claro os seguintes conceptos:

 • No tema «2.2 Swift avanzado»:
  • Os peches ou clousure en inglés.
 • No tema «2.3 Orientación a obxectos en Swift»:
  • No apartado de propiedades, explico as propiedades calculadas de solo lectura
  • Explico que é e como se emprega un protocolo en Swift (protocol)
  • Xusto despois dos protocolos, explico os tipos de devolución opacos (some)

Un paso crave para aprender a desenvolver aplicacións usando SwiftUI é aprender a declarar os deseños da interface de usuario tanto facendo uso das vistas SwiftUl integradas como construíndo as túas propias vistas personalizadas.

Neste punto veremos:

 • Os conceptos básicos das vistas SwiftUl
 • Empregar as vistas por defecto de SwiftUI
 • Personalizar e modificar a aparencia e o comportamento das vistas por defecto.

Share Your Valuable Opinions