diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

Xcode en modo SwiftUI

Pantalla principal #


 1. Navegador do proxecto
 2. Editor de código
 3. Vista previa
 4. Inspector de propiedades. Aquí aparecen as propiedades do compoñente seleccionado no editor ou na vista previa
 5. Panel de debug
 6. Mini mapa do código. Mantén pulsado o botón «command» do mac para ver todos os elementos contidos no código fonte.

Panel de debug #


 • Vista de variables. Activase ou desactivase no botón inferior sinalado coa frecha
 • Vista de consola. Activase ou desactivase no botón inferior sinalado coa frecha

Vista previa #

De forma predeterminada, a vista previa amosa unha representación estática da interface de usuario.

Xcode construirá a aplicación e executaraa dentro da vista previa, onde poderás interactuar con ela como farías nun simulador ou nun dispositivo físico.

A versión actual da aplicación tamén permite que posamos previsualizar a aplicación nun dispositivo físico adxunto facendo clic no botón que amoso na seguinte sección.


Podes pulsar unha das seguintes opcións:

 1. Pulsa este botón para visualizar unha representación estática da interface neste panel
 2. Pulsa para seleccionar os elementos ao pinchar neles na vista previa
 3. Pulsa para ver a vista previa con diferentes esquemas de cores do iPhone, diferentes orientacións…
 4. Seleccionar un esquema de cor ou orientación do panel de vista previa
 5. Pulsa para facer a vista previa no teu iPhone real (dispositivo físico)

Biblioteca #

Traballar con SwiftUl implica principalmente agregar vistas, personalizar esas vistas, agregar lóxica á app…

Todas estas tarefas pódense realizar exclusivamente no editor de código:


Unha alternativa a isto é facer cambios nas vistas de SwiftUI arrastrando e soltando elementos do panel Bibliotecanúmero 2-, que se amosa facendo clic no botón + da barra de ferramentas resaltado co número 1.

NOTA:

 • Cando se lanza o panel Biblioteca desaparecerá despois de facer unha selección ou realizar un clic fora do panel.
 • Para manter o panel, mantén pulsada a tecla Opción (Alt na máquina virtual) ao facer clic no botón Biblioteca (+)

Cando se abre por primeira vez, o panel mostra unha lista de vistas dispoñibles para a súa inclusión no deseño da interface de usuario.

 • Pódese navegar pola lista
 • Pódese buscar na barra de procura para restrinxir a lista a vistas específicas.

Un elemento dentro da biblioteca pódese aplicar ao deseño da interface arrastrándoo e soltándoo na localización desexada, xa sexa no editor de código ou no lenzo de vista previa:


Neste caso, vamos a engadir un botón, en lugar de arrastrándoo ao código, o arrastramos sobre a vista previa:


Inspector de propiedades #

O inspector de atributos proporcionará a opción de realizar cambios en calquera modificador sobre o compoñente seleccionado (ou no editor de código ou na vista previa).

Así, no seguinte exemplo, seleccionamos o TextView «Ola mundo» dende o editor de código. No inspector, aparecen as propiedades do TextView e cambiamos a cor de texto a vermella (etiqueta número 1)


Selecionar dispositivo da vista previa #

Para seleccionar o dispositivo da vista previa:


 1. Pulsamos sobre o dispositivo da vista previa que está por defecto
 2. Seleccionamos un dispositivo e esperamos un anaco

Vista previa de varios dispositivos ao mesmo tempo #

Cada nova vista SwiftUI View creada, inclúe unha declaración adicional na parte inferior do código que se parece ao seguinte:


Esta estrutura, que se axusta ao protocolo PreviewProvider, devolve unha instancia da vista principal dentro do arquivo. Isto indica a Xcode que amose a vista previa desa vista dentro do lenzo de vista previa (sen esta declaración, non aparecerá nada no lenzo).

Para obter unha vista previa noutros modelos de dispositivos, unha opción é simplemente cambiar o obxectivo de execución e esperar a que cambie o lenzo de vista previa, tal e como vimos no anterior apartado.

Outra opción é modificar a estrutura das vistas previas para especificar un dispositivo diferente (non o vamos a ver nestes apuntes).

Executando a app no simulador #

Aínda que se pode lograr moito usando o lenzo de vista previa, o mellor sempre é probar a aplicación en dispositivos físicos e simuladores.


 1. Na imaxe non aparece, pero prememos no botón «stop» para parar a execución da app
 2. Compilar e executar
 3. Escoller o dispositivo de simulación. Unha vez que a aplicación estea compilada, iniciase o simulador e a aplicacións comeza a executarse nel.
 4. Aquí vese o progreso da compilación e os posibles erros do proceso.

O simulador inclúe unha serie de opcións que non están dispoñibles na vista previa en vivo.

 • Os menús de hardware e depuración, por exemplo, inclúen opcións para rotar o simulador a través de orientacións vertical e horizontal
 • Probar a autenticación de FaceID
 • Simular cambios de localización xeográfica para aplicacións de navegación e baseadas en mapas.

A continuación, executamos e probamos o programa de proba que estamos vendo nestes primeiros pasos. Para iso empregamos o simulador dun iPhone 14 Pro. Na seguinte imaxe, vemos o programa correndo nese simulador:

Share Your Valuable Opinions