diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

Usando Xcode con SwiftUI

Ao crear un novo proxecto, Xcode ofrece a opción de crear unha interface de usuario baseada en Storyboard ou SwiftUI.

Ao crear un proxecto SwiftUI, Xcode aparece e compórtase de maneira significativamente diferente ao deseñar a interface de usuario para un proxecto de aplicación en comparación con UlKit.

Cando traballes en modo SwiftUI, a maior parte do teu tempo estarás no editor de código.

Creando un proxecto #

Para crear un novo proxecto con SwiftUI, abrimos Xcode e seguimos os seguintes pasos:

  1. Pulsamos en crear un novo proxecto
  2. Na seguinte fiestra, seleccionamos IOS
  3. Prememos en App

A continuación:

  • Pomos o nome do proxecto
  • Escollemos a conta de desarrollador de Apple que vamos a empregar. Se non hai ningunha, a engadimos e iniciamos sesión
  • Pomos o identificador da organización. Normalmente é a URL da organización ao revés (no noso caso, como a URL é iessanmamede.com, empregaremos o identificador com.iessanmamede). Isto empregase en varias situacións, pero sobre todo para identificar a app cando estea publicada na App Store
  • Seleccionamos SwiftUI como para desenvolver a interface
  • Seleccionamos Swift como linguaxe de programación

Finalmente, logo de esperar un anaco para que xenere a vista previa do proxecto, visualizamos a pantalla de Xcode co novo proxecto creado:


Carpetas e arquivos do proxecto #

Na imaxe tedes a estrutura típica de cartafoles que crea Xcode cando creamos un proxecto novo para SwiftUI (segundo explico no punto anterior).

Pódense engadir cartafoles adicionais.

Arquivo principal do proxecto #

O arquivo principal, no proxecto do exemplo é ProbaProxectoApp.swift contén a declaración do obxecto App como se describe na introdución, no punto «Xerarquía dunha aplicación SwiftUI»:


Tal como vemos na imaxe, a declaración devolve unha escena (Scene) –liña 12– que consiste nun WindowGroupliña 13– que contén a vista definida no arquivo ContentView.swiftliña 14– (explicado no seguinte punto).

Ten en conta que a declaración ten o prefixo @main -liña 10-: isto indica a SwiftUl que este é o punto de entrada para a aplicación cando se inicia nun dispositivo

ContentView.swift #

Este é un arquivo que contén o contido da primeira pantalla que aparece cando se inicia a aplicación.

Este arquivo e outros similares son onde se realiza a maior parte do traballo cando se desenvolven aplicacións en SwiftUl. De forma predeterminada, contén unha soa vista de texto que mostra as palabras «Ola, mundo!»

Assets #

O cartafol Assets.xcassets contén o catálogo de activos que se utiliza para almacenar os recursos utilizados pola aplicación, como imaxes, iconas e cores.

Share Your Valuable Opinions