diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

Manexar eventos

Introdución #

Algunhas vistas, como o botón, proporciónanse unicamente co propósito de solicitar a interacción do usuario.

Débese declarar unha vista de botón co método de acción a chamar cando se detecta un clic xunto coa vista para actuar como contido do botón (o texto do botón, unha imaxe, un contedor con vistas…).

No seguinte exemplo, utilízase unha vista de botón para envolver unha vista de texto que, ao facer clic, chamará a un método chamado buttonPresionado():

struct ContentView: View {
  var body: some View {
    Button(action: buttonPresionado) {
      Text("Pinchame!")
    }
  }
}

func buttonPresionado(){
  //Código que se executa ao presionar o botón
}

Peches (closures) #

O código que se executará ao facer clic no botón tamén se pode especificar como un peche, en lugar de especificar unha función de acción.

Así, ao construtor da vista Button podémoslle pasar por parámetro dous closures (chamados action: e label:):

struct ContentView: View {
  var body: some View {
    Button(action: {
        //Código que se executa ao presionar o botón
    }) {
      Text("Pinchame!")
    }
  }
}


struct ContentView: View {
  var body: some View {
    Button {
      //Código
    } label: {
      Text("Pinchame")
    }
  }
}

Share Your Valuable Opinions