diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

En Swift podemos crear os nosos propios tipos usando Clases ou Estruturas. Dentro da Librería Standard de Swift xa temos varios tipos que vimos e usamos, por exemplo Array, Dictionary, String, Int, …etc.

A parte de ter estes tipos, nós podemos crear os nosos propios tipos,.

Dentro dunha Class ou Struct podemos crear:

  • Propiedades
  • Métodos

As propiedades son variables ou constantes que usamos dentro dunha Class ou Struct para almacenar un valor (gardar un estado) e os métodos son funcións que creamos dentro dunha Class ou Struct para modificar o estado da propiedades ou realizar outra tarefa.

Dentro dun tipo podemos crear todas as propiedades e métodos que queiramos, o ideal é crealos agrupándoos segundo unha mesma responsabilidade.

Share Your Valuable Opinions