diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

Enumeracións

As enumeracións (enum) utilízanse para crear tipos de datos personalizados que consisten en conxuntos de valores predefinidos:

enum Temperatura {
  case quente
  case templada
  case fria
}

Neste exemplo, a ningún dos casos se lle asigna un valor. Unha enumeración deste tipo utilízase para facer referencia a un conxunto predefinido de estados (neste caso, a temperatura actual é quente, templada ou fría).

Unha vez declarada a enumeración pode utilizarse cunha instrución switch da seguinte maneira:

enum Temperatura {
  case quente
  case templada
  case fria
}

func verTemperatura(temperatura: Temperatura){
  switch temperatura {
  case .quente:
    print("Está quente.")
  case .templada:
    print("Está templada.")
  case .fria:
    print("Está fría.")
  }
}

verTemperatura(temperatura: Temperatura.quente) //Imprime: Está quente.
verTemperatura(temperatura: Temperatura.templada) //Imprime: Está templada.
verTemperatura(temperatura: Temperatura.fria) //Imprime: Está fría.

Aquí tedes o código fonte de todos os exemplos empregados nesta sección:

Share Your Valuable Opinions