diegoRodicio

Está documentación está a túa disposición sin ningún custo económico. Sen embargo, para a súa elaboración dedico moito tempo e recursos, polo que agradecería unha colaboración co que consideres oportuno. Gracias.

As tuplas agrupan múltiples valores nun só valor composto. Os valores dentro dunha tupla poden ser de diferentes tipos (non teñen que ser do mesmo tipo entre si):

let usuario = ("drodicio", "IES San Mamede", "Director", 3, true)

No caso anterior creamos unha tupla que contén 5 valores:

 • Non todos son do mesmo tipo.
 • Estes valores son almacenados na constante usuario.

Neste exemplo,(404, "Not Found") é unha tupla que describe un código de estado HTTP.

 • Un código de estado HTTP é un valor especial devolto por un servidor web cada vez que se lle solicita unha páxina web.
 • O código de estado 404 Not Found é devolto se se solicita unha páxina web que non existe.
let http404Error = (404, "Not Found")
//http404Error é de tipo (Int, String) e é igual a (404, "Not Found")

As tuplas son particularmente útiles como valores devoltos por unha función

Acceso aos valores das tuplas #

Podemos acceder aos valores das tuplas de varios xeitos.

1º xeito. Índices: #

Podemos acceder aos distintos valores polo índice. Neste exemplo, como a tupla ten 5 valores, empezamos no 0 e acabamos no 4. Verás que ao compilar este código no Playground móstrase cada valor na barra de resultados e na consola.

let usuario = ("drodicio", "IES San Mamede", "Director", 23, true)

print(usuario.0) //Visualiza "drodicio"
print(usuario.1) //Visualiza "IES San Mamede"
print(usuario.2) //Visualiza "Director"
print(usuario.3) //Visualiza 23
print(usuario.4) //Visualiza true

2º xeito. Descomposición de tuplas: #

Podes descompoñer o contido dunha tupla en constantes ou variables separadas, ás que logo poderás acceder como de costume:

Esta é unha forma moito máis lexible e fácil de entender:

let (userName, organización, cargo, puntuación, isProUser) = ("drodicio", "IES San Mamede", "Director", 23, true)

print(userName) //Visualiza "drodicio"
print(organización) //Visualiza "IES San Mamede"
print(cargo) //Visualiza "Director"
print(puntuación) //Visualiza 23
print(isProUser) //Visualiza true

Ao compilar vemos os mesmos valores que no caso dos índices, pero o noso código é moito máis claro. É dicir, entendemos mellor o noso código cando engadimos nomes que nos achegan un significado.

Isto é xusto o que comentabamos na sección anterior de engadir bos nomes ás nosas constantes e variables.

Outro exemplo:

let (codigoDeEstado, mensajeDeEstado) = http404Error

print("El código de estado es \(codigoDeEstado)")
//Imprime "El código de estado es 404"

print("El mensaje de estado es \(mensajeDeEstado)")
//Imprime "El mensaje de estado es Not Found"

3º xeito: nomear os elementos no momento da súa creación: #

Podes nomear os elementos individuais nunha tupla ao momento de crear a tupla:

let http200Status = (codigoDeEstado: 200, descripcion: "OK")
print("El código de estado es \(http200Status.codigoDeEstado)")
//Imprime "El código de estado es 200"

print("El mensaje de estado es \(http200Status.descripcion)")

//Imprime "El mensaje de estado es OK"

Share Your Valuable Opinions