diegoRodicio

Swift

Anunciado en 2014, a linguaxe de programación Swift converteuse rapidamente nunha das linguaxes de maior crecemento na historia.

Nesta documentación aprenderemos o manexo e funcionemento de Swift, que é unha linguaxe de programación poderosa e intuitiva creada por Apple para desenvolver apps de iOS, macOS, Apple tvOS e Apple watchOS. 

Está documentación e recursos está a túa disposición sin ningún custe económico. Sen embargo, para a súa elaboración dediquei moito tempo e recursos, polo que, agradecería unha colaboración co que consideres oportuno